กปภ.มีผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าชิงรางวัล UNPSA (United Nations Public Service Awards) จากสำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ (UN) จำนวน 2 ผลงาน ซึ่งทั้งคู่ได้ผ่านเข้าสู่การพิจารณาผลงานในรอบสุดท้าย ได้แก่

-      ผลงาน โปรแกรมประยุกต์ Wmap 9.12 (ส่งผลงานเข้าชิงรางวัลในปี 2556) ข้อมูลเพิ่มเติม(click)

-      ผลงาน ชุดทดสอบแบคทีเรียอย่างง่าย  (ส่งผลงานเข้าชิงรางวัลในปี 2557) ข้อมูลเพิ่มเติม(click)