บรรยากาศการมอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่นและทุนวิจัย ประจำปี 2558-59

ณ งานวันสถาปนาเเละวันประปาวิชาการของการประปาส่วนภูมิภาค  ปี 2560 

 

reward58 59 2 

reward58 59 3

reward58 59 4

reward58 59 5

 

ดาวน์โหลดภาพถ่ายขณะมอบประกาศนียบัตร (Click)